Contact

2001 E Prairie Circle, Suite E

Olathe, Kansas 66062

www.seekfirstministries.org

melissafinger@seekfirstministries.org

Tel: 913-375-8401

© 2014 by Seek First Ministries.